หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ระมาด   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต   3 ต.ค. 2560 139
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วาเล่ย์   โครงการจัดซื้อนม ยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 ต.ค. 2560 49
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   3 ต.ค. 2560 66
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังจันทร์   ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561-2563   2 ต.ค. 2560 79
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มหาวัน   ประชาสัมพันธ์ การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   2 ต.ค. 2560 107
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องแคบ   ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   2 ต.ค. 2560 60
ข่าวกิจกรรม อบต.วังจันทร์   กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง   2 ต.ค. 2560 126
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563)   2 ต.ค. 2560 50
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )   2 ต.ค. 2560 49
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   2 ต.ค. 2560 51
<< หน้าแรก...     569      570      571      572     (573)     574      575      576      577     ....หน้าสุดท้าย >> 1944