หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กำหนดวันสอบ ในวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ อำเภอวังเจ้า    22 พ.ย. 2560 109
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ระมาด   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการติดตั้งกล้อง CCTV และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)    22 พ.ย. 2560 247
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่สลิด   รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   22 พ.ย. 2560 89
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ด่านแม่ละเมา   ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องภาษีและวิธีการคำนวณการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   22 พ.ย. 2560 72
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่สลิด   สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เฟคบุ๊ค อบต.แม่สลิด https://www.facebook.com/sao.measarid   22 พ.ย. 2560 82
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   อบต.วังหิน จัดกิจกรรม \"จัดทำดอกไม้จันทน์\"    22 พ.ย. 2560 93
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังหิน (บ้านน้ำโจน บ้านท่าไม้แดง และบ้านเกาะอ้ายด้วน)   22 พ.ย. 2560 75
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   โครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน ปี 2560   22 พ.ย. 2560 77
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 บ้านท่าไม้แดง และหมู่ที่ 6 บ้านน้ำโจน ตำบลวังหิน   22 พ.ย. 2560 78
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ดำเนินการซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะอ้ายด้วน และ หมู่ที่ 12 บ้านหนองตาเรือ ตำบลวังหิน   22 พ.ย. 2560 77
<< หน้าแรก...     569      570      571      572     (573)     574      575      576      577     ....หน้าสุดท้าย >> 1984