หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี 2560 (กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์)   14 มิ.ย. 2560 368
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พบพระ   ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง   13 มิ.ย. 2560 258
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.ตากคัพ (ฟุตบอล 7 คน) ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 12-21 มิถุนายน 2560 ณ สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก   13 มิ.ย. 2560 107
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งกระเชาะ   กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอสด์ ประจำเดือนมิถุนายน 2560   13 มิ.ย. 2560 148
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ตื่น   วันที่9มิถุนายน2560 เวลา13.00น.นายวีระพล บูชาคุณธรรม นายก อบต.แม่ตื่นเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก ในสถานศึกษา,แหล่งชุมชนและสำนักสงฆ์โดยมีผู้นำชุมชนคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหอม อสม.แม่ตื่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้   13 มิ.ย. 2560 234
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งกระเชาะ   โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ(การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์) และจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อถวายพระราชกุศลในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   13 มิ.ย. 2560 157
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ตื่น   วันที่13มิถุนายน2560 เวลา9.30น.พนักส่วนอบต.แม่ตื่นเข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐดอกไม้จันพระราชทาน ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ระมาด   13 มิ.ย. 2560 231
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จัน   ประชาสัมพันธ์เชิญชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ป้ายภาษี ประจำปี 2559   13 มิ.ย. 2560 50
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ตาก   ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ของ สถจ.ตาก   13 มิ.ย. 2560 132
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พระธาตุผาแดง   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   12 มิ.ย. 2560 99
<< หน้าแรก...     569      570      571      572     (573)     574      575      576      577     ....หน้าสุดท้าย >> 1857