หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ด้วยเทศบาลตำบลอุ้มผางได้ดำเนิน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนคอนกรีต ตรงข้ามร้านกำจรอะไหล่บนต์ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จค่ะ   28 ก.พ. 2560 95
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ด้วยเทศบาลตำบลอุ้มผางได้ดำเนิน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนคอนกรีตร้านส้มตำ เชื่อมต่อ เขต องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางได้ดำเนินการแล้วเสร็จค่ะ   28 ก.พ. 2560 85
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่หละ   โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ (การเพาะเห็ดฟางตะกร้า )   28 ก.พ. 2560 141
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่หละ   กิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี 2560   28 ก.พ. 2560 130
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พระธาตุผาแดง   การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวนราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1    28 ก.พ. 2560 96
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560   28 ก.พ. 2560 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่สลิด   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย    28 ก.พ. 2560 94
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ประดาง   สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560   28 ก.พ. 2560 46
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างตราสินค้า พัฒนาช่องทางจำหนายสินค้า ให้กลุ่มอาชีพคนพิการ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2560   28 ก.พ. 2560 129
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   พิธีเปิดงานกีฬาสี หนูน้อยเกมส์   28 ก.พ. 2560 135
<< หน้าแรก...     570      571      572      573     (574)     575      576      577      578     ....หน้าสุดท้าย >> 1773