หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   โรงพยาบาลพบพระ แนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่   6 มิ.ย. 2560 107
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านตาก   รายงานการประชุมสภา   6 มิ.ย. 2560 152
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พบพระ   เทศบาลตำบลพบพระ ส่งเสริมการดำเนินงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล   6 มิ.ย. 2560 66
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ด้วยเทศบาลตำบลอุ้มผาง. ได้ร่วมโครงการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำปิดและน้ำเปิด โดยให้ทุกภาคส่วนบูรณาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนโดยให้ทุกอำเภอจัดกิจกรรมดังกล่าว ประจำปี2560. ณ บริเวณฝายกั้นลำห้วยนา ม.1. ต.อุ้มผาง อ.   6 มิ.ย. 2560 143
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาโบสถ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์   6 มิ.ย. 2560 95
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาโบสถ์   ขอเชิญประชุมสภา อบต.นาโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1   6 มิ.ย. 2560 92
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาโบสถ์   ประกาศ อบต.นาโบสถ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.นาโบสถ์   6 มิ.ย. 2560 82
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาโบสถ์   ประกาศ อบต.นาโบสถ์ เรื่อง นัดประชุมสภา อบต.นาโบสถ์   6 มิ.ย. 2560 88
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   นายจักรกฤษณ์ สุขเกษม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง นางสาวธัญญา หล้าหาญ ผอ.กองการศึกษาฯ พร้อมด้วยคณะครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นวัว และศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดงซ่อม เข้ารับโล่รางวัลศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติและนำเสนอผลงาน ในวันที่ 6 มิถุ   6 มิ.ย. 2560 95
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ระมาด   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของเทศบาลตำบลแม่ระมาด   6 มิ.ย. 2560 271
<< หน้าแรก...     573      574      575      576     (577)     578      579      580      581     ....หน้าสุดท้าย >> 1856