หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ระมาด   เรื่องใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    12 ก.ย. 2560 108
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พระธาตุผาแดง   รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   12 ก.ย. 2560 81
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านตาก   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อตรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 6000ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำ่กว่า170กิโลวัตต์แบบอัดท้ายจำนวน 1 คัน   12 ก.ย. 2560 63
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่ามะม่วง   กิจกรรมปลูกต้นดอกดาวเรือง   12 ก.ย. 2560 133
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่ามะม่วง   โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและกีฬาพื้นบ้าน   12 ก.ย. 2560 430
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลานสาง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ท้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 ก.ย. 2560 89
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ตาว   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว   12 ก.ย. 2560 64
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   โครงการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช \\\"ดอกดาวเรือง รวมใจ ถวายพ่อหลวง\\\"   12 ก.ย. 2560 93
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทองและศึกษาดูงานกลุ่มทอผ้าบ้านเด่นวัว ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   12 ก.ย. 2560 89
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นวัว สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันที่ 8 กันยายน 2560   12 ก.ย. 2560 101
<< หน้าแรก...     575      576      577      578     (579)     580      581      582      583     ....หน้าสุดท้าย >> 1936