หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   ผลปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย อบต.เชียงทอง   2 มิ.ย. 2560 106
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วม หมู่ที่ 8   2 มิ.ย. 2560 302
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเจ้าในวันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ วัดอรัญญิกวนาราม   2 มิ.ย. 2560 152
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านตาก   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและคุณลักษณะเพิ่มเติมรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูลไม่ตำ่กว่า600ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สงสุดไม่น้อยกว่า170กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย หน้าที่3ข้อที่13.2 เทศบาลตำบลบ้านตาก อำเภอบ้   2 มิ.ย. 2560 93
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง การกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อสรรหาแ   2 มิ.ย. 2560 99
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลแม่จะเรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   2 มิ.ย. 2560 105
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เชียงทอง   อบต.เชียงทองได้ดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 จึงขอแจ้งให้ผู้สูงอายุและคนพิการตรวจสอบบัญชีของตนเองได้ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวังเจ้า ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป   2 มิ.ย. 2560 83
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง   2 มิ.ย. 2560 279
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังจันทร์   ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีปี(พ.ศ.)2561-2564   2 มิ.ย. 2560 103
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พบพระ   ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพบพระ สมัยสามัญ สมัยแรก   2 มิ.ย. 2560 113
<< หน้าแรก...     576      577      578      579     (580)     581      582      583      584     ....หน้าสุดท้าย >> 1856