หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.พะวอ   โครงการ \"เด็กพะวอยุคใหม่ ใส่ใจนวัตกรรม ลด คัดแยกอย่างสร้างสรรค์ รวมมือกันเพื่อโลกสวย\"   5 มิ.ย. 2560 215
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   ผลปฏิลัติงานประจำสัปดาห์ของกองช่าง อบต.เชียงทอง   2 มิ.ย. 2560 102
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   ผลปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย อบต.เชียงทอง   2 มิ.ย. 2560 106
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วม หมู่ที่ 8   2 มิ.ย. 2560 303
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเจ้าในวันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ วัดอรัญญิกวนาราม   2 มิ.ย. 2560 152
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านตาก   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและคุณลักษณะเพิ่มเติมรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูลไม่ตำ่กว่า600ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สงสุดไม่น้อยกว่า170กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย หน้าที่3ข้อที่13.2 เทศบาลตำบลบ้านตาก อำเภอบ้   2 มิ.ย. 2560 93
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง การกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อสรรหาแ   2 มิ.ย. 2560 99
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลแม่จะเรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   2 มิ.ย. 2560 105
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เชียงทอง   อบต.เชียงทองได้ดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 จึงขอแจ้งให้ผู้สูงอายุและคนพิการตรวจสอบบัญชีของตนเองได้ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวังเจ้า ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป   2 มิ.ย. 2560 83
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง   2 มิ.ย. 2560 279
<< หน้าแรก...     577      578      579      580     (581)     582      583      584      585     ....หน้าสุดท้าย >> 1857