หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่หละ   ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560   7 มิ.ย. 2560 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่ตาว   โครงการซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลาง 1.00 เมตร ถนนสายบ้านทุ่งเหนือถึงปากทางถนน สายเอเชียแม่สอด - อุ้มผาง ( บริษัทอุดมโชค ) ม.2   7 มิ.ย. 2560 114
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่ตาว   โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 460 เมตร สายหน้าบ้าน นายผัด หลวงแก้ว หมู่ 5    7 มิ.ย. 2560 106
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   โรงพยาบาลพบพระ แนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่   6 มิ.ย. 2560 108
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านตาก   รายงานการประชุมสภา   6 มิ.ย. 2560 152
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พบพระ   เทศบาลตำบลพบพระ ส่งเสริมการดำเนินงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล   6 มิ.ย. 2560 67
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ด้วยเทศบาลตำบลอุ้มผาง. ได้ร่วมโครงการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำปิดและน้ำเปิด โดยให้ทุกภาคส่วนบูรณาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนโดยให้ทุกอำเภอจัดกิจกรรมดังกล่าว ประจำปี2560. ณ บริเวณฝายกั้นลำห้วยนา ม.1. ต.อุ้มผาง อ.   6 มิ.ย. 2560 144
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาโบสถ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์   6 มิ.ย. 2560 95
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาโบสถ์   ขอเชิญประชุมสภา อบต.นาโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1   6 มิ.ย. 2560 92
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาโบสถ์   ประกาศ อบต.นาโบสถ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.นาโบสถ์   6 มิ.ย. 2560 82
<< หน้าแรก...     578      579      580      581     (582)     583      584      585      586     ....หน้าสุดท้าย >> 1861