หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาโบสถ์   ประกาศ อบต.นาโบสถ์ เรื่อง นัดประชุมสภา อบต.นาโบสถ์   6 มิ.ย. 2560 88
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   นายจักรกฤษณ์ สุขเกษม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง นางสาวธัญญา หล้าหาญ ผอ.กองการศึกษาฯ พร้อมด้วยคณะครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นวัว และศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดงซ่อม เข้ารับโล่รางวัลศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติและนำเสนอผลงาน ในวันที่ 6 มิถุ   6 มิ.ย. 2560 96
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ระมาด   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของเทศบาลตำบลแม่ระมาด   6 มิ.ย. 2560 272
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องแคบ   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๒   5 มิ.ย. 2560 163
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องแคบ   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑   5 มิ.ย. 2560 120
โอนย้าย/รับสมัคร อบต.ป่ามะม่วง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   5 มิ.ย. 2560 307
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   พิธีมอบเบี้ยยังชีพยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 โดยดำเนินการมอบทั้ง3ชุมชนค่ะ   5 มิ.ย. 2560 119
สขร. อบต.ขะเนจื้อ   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2560   5 มิ.ย. 2560 67
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ตาก   โครงการฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก   5 มิ.ย. 2560 297
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ด้วยทางกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น #ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ #เรื่องการสร้างความปรองดอง ได้รับรู้และเข้าใจกระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดองในครั้งนี้ค่ะ   5 มิ.ย. 2560 127
<< หน้าแรก...     579      580      581      582     (583)     584      585      586      587     ....หน้าสุดท้าย >> 1861