หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่ระมาด   เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บริเวณซอยบ้านนายวันชัย อ้นเอ้ย หมู่ที่ 4   20 ก.พ. 2560 137
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่ระมาด   ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บริเวณซอยบ้าน นายวันชัย อ้นเอ้ย หมู่ที่ 4   20 ก.พ. 2560 139
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่ระมาด   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ณ บริเวณซอยข้างวัดป่าไม้ห้า หมู่ที่ 6   20 ก.พ. 2560 135
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่ระมาด   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บริเวณซอยข้างวัดป่าไม้ห้า หมู่ที่ 6   20 ก.พ. 2560 130
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่ระมาด   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บริเวณซอยข้างลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 3    20 ก.พ. 2560 127
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   การแข่งขันกีฬา มวลชน-ท้องถิ่นสัมพันธ์ \"วังเจ้าเกมส์\" ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   20 ก.พ. 2560 68
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่ระมาด   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15๐.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ณ บริเวณซอยข้างลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 3    20 ก.พ. 2560 123
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่ระมาด   ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20๐.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ณ บริเวณข้างโรงพยาบาลแม่ระมาด หมู่ที่ 4   20 ก.พ. 2560 137
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่ระมาด   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บริเวณข้างโรงพยาบาลแม่ระมาด หมู่ที่ 4   20 ก.พ. 2560 121
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ระมาด   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี   20 ก.พ. 2560 71
<< หน้าแรก...     579      580      581      582     (583)     584      585      586      587     ....หน้าสุดท้าย >> 1773