หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านตาก   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและคุณลักษณะเพิ่มเติมรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูลไม่ตำ่กว่า600ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สงสุดไม่น้อยกว่า170กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย หน้าที่3ข้อที่13.2 เทศบาลตำบลบ้านตาก อำเภอบ้   2 มิ.ย. 2560 93
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง การกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อสรรหาแ   2 มิ.ย. 2560 100
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลแม่จะเรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   2 มิ.ย. 2560 105
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เชียงทอง   อบต.เชียงทองได้ดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 จึงขอแจ้งให้ผู้สูงอายุและคนพิการตรวจสอบบัญชีของตนเองได้ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวังเจ้า ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป   2 มิ.ย. 2560 83
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง   2 มิ.ย. 2560 279
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังจันทร์   ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีปี(พ.ศ.)2561-2564   2 มิ.ย. 2560 103
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พบพระ   ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพบพระ สมัยสามัญ สมัยแรก   2 มิ.ย. 2560 113
โอนย้าย/รับสมัคร ทต.แม่จัน   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560   2 มิ.ย. 2560 184
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   2 มิ.ย. 2560 92
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ตาก   ด่วนมาก เรียนเชีญร่วมเป็นเกียรติในพิธีตรวจความพร้อมหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดตาก   1 มิ.ย. 2560 144
<< หน้าแรก...     580      581      582      583     (584)     585      586      587      588     ....หน้าสุดท้าย >> 1860