หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท้องฟ้า ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (1)   29 ส.ค. 2560 133
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   ขอเชิญสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแม่จะเรา เพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแม่จะเรา    29 ส.ค. 2560 81
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ประดาง   เปิดเผยราคากลางจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาวดำ และสี จำนวน 1 เครื่อง (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)   29 ส.ค. 2560 51
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ครั้งที่ 2 )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลวังเจ้า   26 ส.ค. 2560 119
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จะเรา พ.ศ. 2560 - 2562 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4   25 ส.ค. 2560 101
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   มอบบ้านให้นายเสถียร แซ่ลิ้ม ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัย พ.ศ.2560   25 ส.ค. 2560 328
กิจการสภา อบต.ท้องฟ้า   ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560   25 ส.ค. 2560 200
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   ทน.แม่สอด ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ   25 ส.ค. 2560 150
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   ทน.แม่สอด ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด   25 ส.ค. 2560 193
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   ทต.ท่าสายลวด ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน   25 ส.ค. 2560 134
<< หน้าแรก...     581      582      583      584     (585)     586      587      588      589     ....หน้าสุดท้าย >> 1935