หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี พ.ศ.2561-2564   15 ก.พ. 2560 136
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ตื่น   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560   15 ก.พ. 2560 154
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   เมื่อเวลา09.00 น คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลอุ้มผาง. ได้ประชุมการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในวันที่ 15. กุมภาพันธ์ 2560 ค่ะ   15 ก.พ. 2560 101
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4   15 ก.พ. 2560 111
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพิเศษ 2 ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน เพื่อไปทัศนศึกษาดูงาน   15 ก.พ. 2560 89
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ระมาด   สันนิบาตเทศบาลจังหวัดตากจัด คอนเสิร์ตเพื่อการกุศล ส่งความรักช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้   15 ก.พ. 2560 201
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   อบต.แม่ปะ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน   15 ก.พ. 2560 114
ประกาศสอบราคา ทต.ท่าสายลวด   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว ๒ หลัง เทศบาลตำบลท่าสายลวด   15 ก.พ. 2560 240
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พะวอ   ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ   15 ก.พ. 2560 158
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน   14 ก.พ. 2560 88
<< หน้าแรก...     582      583      584      585     (586)     587      588      589      590     ....หน้าสุดท้าย >> 1771