หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่จะเรา   การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560   30 ส.ค. 2560 251
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านตาก   ่เทศบาลตำบลบ้านตาก ได้จัดกิจกรรมการทำบุญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม   30 ส.ค. 2560 176
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี 2560 วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลวังเจ้า   29 ส.ค. 2560 118
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่จัน   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อถังขยะแบบพลาสติก    29 ส.ค. 2560 56
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงซ่อม ม.3 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   29 ส.ค. 2560 71
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   สืบสานงานประเพณีท้องถิ่นทำบุญสลากภัต   29 ส.ค. 2560 120
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท้องฟ้า ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (1)   29 ส.ค. 2560 135
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   ขอเชิญสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแม่จะเรา เพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแม่จะเรา    29 ส.ค. 2560 82
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ประดาง   เปิดเผยราคากลางจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาวดำ และสี จำนวน 1 เครื่อง (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)   29 ส.ค. 2560 51
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ครั้งที่ 2 )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลวังเจ้า   26 ส.ค. 2560 119
<< หน้าแรก...     583      584      585      586     (587)     588      589      590      591     ....หน้าสุดท้าย >> 1937