หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ม.7 บ้านใหม่เสรีธรรม ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก   25 พ.ค. 2560 68
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคสล.บริเวณคลองสบยม ม.4 บ้านเด่นวัว ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก   25 พ.ค. 2560 75
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถกระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ของอบต.เชียงทอง   25 พ.ค. 2560 75
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะอ้ายด้วน หมู่ที่ 5 บ้านวังหิน และ หมู่ที่ 10 บ้านประจำรักษ์ ตำบลวังหิน    25 พ.ค. 2560 77
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   บริการส่งน้ำอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่    25 พ.ค. 2560 67
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะอ้ายด้วน หมู่ที่ 5 บ้านวังหิน และ หมู่ที่ 10 บ้านประจำรักษ์ ตำบลวังหิน    25 พ.ค. 2560 107
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   บริการส่งน้ำอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่   25 พ.ค. 2560 98
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานLong Term Care. ภายใต้โครงการพัฒนาระบบดูและระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุ้มผางค่ะ   25 พ.ค. 2560 107
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ด้วยในวันนี้ เทศบาลตำบลอุ้มผาง ร่วมกับ ค่ายทหาร. ได้นำทีมกันพัฒนาลำห้วยนา. ในช่วงที่เข้าสู่ฤดูฝน ในครั้งนี้ค่ะ   25 พ.ค. 2560 107
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะบุคลากรทางศึกษา เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นวัว สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง วันที่ 25 พฤษภาคม 256   25 พ.ค. 2560 87
<< หน้าแรก...     584      585      586      587     (588)     589      590      591      592     ....หน้าสุดท้าย >> 1858