หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากบ้านนายอิน ใจนา ถึงบ้านกระเหรี่ยงเหนือ (ต่อยอด) พร้อมหูช้างและดินลูกรังไหล่ทาง ตำบลท้องฟ้า    22 ส.ค. 2560 88
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากแยกเข้าโรงเรียนถึงบ้านนางสายทองพร้อมวางท่อระบายน้ำ 1 จุด ตำบลท้องฟ้า    22 ส.ค. 2560 91
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 พร้อมบล็อกคอนเวิส จากบ้านนางแปลง พรมทอง ถึงโรงเรียนบ้านห้วยพลู ตำบลท้องฟ้า    22 ส.ค. 2560 80
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ด้วยเทศบาลตำบบอุ้มผาง ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวศถนนประเวศไพรวัน ซอย 9 ข้างวัดพาณิชนิรมล หมู่ 1 โดยเริ่มดำเนินการแล้วค่ะ.   22 ส.ค. 2560 69
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พบพระ   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์   22 ส.ค. 2560 108
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาภูเขาภายในหมู่บ้าน พร้อมประสาน ต่อท่อ ขุดฝังกลบ หมู่ที่ 10 บ้านลีซอ ตำบลแม่ท้อ โดยวิธีตกลงราคา   22 ส.ค. 2560 49
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พระธาตุผาแดง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่องประมูลการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ   22 ส.ค. 2560 53
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   การประชุมสภาเทศบาลตำบบอุ้มผาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 ประจำปี2560 ในวันที่ 22. สิงหาคม 2560   22 ส.ค. 2560 72
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ   22 ส.ค. 2560 94
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม. 4 จากแยกเข้าโรงเรียนถึงบ้านนางสายทอง ต.ท้องฟ้า   22 ส.ค. 2560 87
<< หน้าแรก...     584      585      586      587     (588)     589      590      591      592     ....หน้าสุดท้าย >> 1931