หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าสายลวด   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ตาราง ปปช.07   18 ธ.ค. 2561 29
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   ฝากประชาสัมพันธ์ อบต.ตากตก รับซื้อขยะ   18 ธ.ค. 2561 25
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ \"มหาดไทยชวนรู้\" ประจำเดือนธันวาคม 2561   18 ธ.ค. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ประชาสัมพันธ์การตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต จากศูนย์บริการวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   18 ธ.ค. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ตาว   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลแม่ตาว   18 ธ.ค. 2561 33
สขร. อบต.แม่ปะ   เรื่อง ปรับปรุงถนน คสล. เป็นแอลฟัลท์ตกคอนกรีต หมู่ 6 (ถนนสายหน้าวัดโพธิ์คุณ)   18 ธ.ค. 2561 36
โอนย้าย/รับสมัคร อบต.พระธาตุผาแดง   การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562   17 ธ.ค. 2561 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สามหมื่น   แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒   17 ธ.ค. 2561 30
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ และประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2/2561   17 ธ.ค. 2561 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่จัน   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทีจอชี หมู่ 11   17 ธ.ค. 2561 15
<< หน้าแรก...     56      57      58      59     (60)     61      62      63      64     ....หน้าสุดท้าย >> 1984