หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศ เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฉอ้อนถึงบ้านนายสงบ หมู่ที่ ๘ บ้านเด่นมะขาม ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก   21 ส.ค. 2560 63
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   อบต.โป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การบริหารจัดการศพด. ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ และการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นวัว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงซ่อม สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง ในวันที่   21 ส.ค. 2560 68
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าสายลวด   โครงการกิจกรรมฝึกอบรบส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2560   21 ส.ค. 2560 147
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าสายลวด   อบรมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพผลิตผลการเกษตร เทศบาลตำบลท่าสายลวด   21 ส.ค. 2560 117
กิจการสภา ทต.ท่าสายลวด   ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสายลวด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560   21 ส.ค. 2560 186
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้ดินลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านแม้วใหม่พัฒนา และหมู่ที่ 13 บ้านต้นมะม่วง ตำบลแม่ท้อ โดยวิธีตกลงราคา   21 ส.ค. 2560 57
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.อุ้มผาง   ประกาศสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2560ประจำปี2560    21 ส.ค. 2560 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยนึ่ง ตำบลแม่ท้อ โดยวิธีตกลงราคา   21 ส.ค. 2560 57
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   อบต.ด่านแม่ละเมาประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ   21 ส.ค. 2560 78
ข่าวกิจกรรม อบต.นาโบสถ์   โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการมหาดไทยห่วงใยฯ ครั้งที่ 11   21 ส.ค. 2560 175
<< หน้าแรก...     588      589      590      591     (592)     593      594      595      596     ....หน้าสุดท้าย >> 1931