หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเด่นวัว-บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ หมู่ที่ 12 บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก    21 ส.ค. 2560 52
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังประจบ   ราคากลางค่าติดตั้งโคมไฟสาธารณะแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (หน้าศาลเจ้าพ่อน้ำดิบ) หมู่ที่ 6 บ้านน้ำดิบ   18 ส.ค. 2560 73
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังประจบ   ราคากลางค่าติดตั้งโคมไฟสาธารณะแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (หน้า สภ.วังประจบ)หมุ่ที่ 1 บ้านวังประจบ   18 ส.ค. 2560 85
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังประจบ   ราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยข้างอนามัยวังประจบ) หมุ่ที่ 1 บ้านวังประจบ   18 ส.ค. 2560 74
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังประจบ   ราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนายสุบรรณ ศรีฑุฒธา)หมู่ที่ 14 บ้านสักใหญ่   18 ส.ค. 2560 70
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังประจบ   ราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัด)หมู่ที่ 13 บ้านทรัพย์สมบูรณ์   18 ส.ค. 2560 76
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังประจบ   ราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ุคุ้ม 6 ต่อคุ้ม 8 )หมู่ที่่ 12 บ้านสะพานสอง   18 ส.ค. 2560 65
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังประจบ   ราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมาน อ่อนศรี) หมู่ที่ 11 ทรัพย์สมบูรณ์   18 ส.ค. 2560 72
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังประจบ   ราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยอ้อยหวาน) หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือ   18 ส.ค. 2560 69
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   อบต.ยกกระบัตร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่   18 ส.ค. 2560 91
<< หน้าแรก...     589      590      591      592     (593)     594      595      596      597     ....หน้าสุดท้าย >> 1931