หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   โครงการส่งเสริมและเผยแพร่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา   8 ก.พ. 2560 132
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งกระเชาะ   เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560    8 ก.พ. 2560 117
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   โครงการอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2560   8 ก.พ. 2560 206
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่ระมาด   ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 890 ตร.ม. ณ บริเวณบ้านนายพงษ์ศักดิ์ คำปัญญา หมู่ที่ 1   8 ก.พ. 2560 134
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่ระมาด   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 890 ตร.ม. ณ บริเวณบ้านนายพงษ์ศ   8 ก.พ. 2560 130
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่ระมาด   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ณ บริเวณบ้าน นายปัฐวิกร ก๋าคำต๊ะ หมู่ที่ 1   8 ก.พ. 2560 118
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่ระมาด   ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ณ บริเวณบ้านนายปัฐวิกร ก๋าคำต๊ะ หมู่ที่ 1   8 ก.พ. 2560 119
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่ระมาด   ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ณ บริเวณทางไปหนองก๋อย หมู่ที่ 2   8 ก.พ. 2560 107
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่ระมาด   ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ณ บริเวณทางไป หนองก๋อย   8 ก.พ. 2560 106
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่ระมาด   ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ณ บริเวณ ทางไปบ้านนายนราธิป ปู่อ้าย   8 ก.พ. 2560 114
<< หน้าแรก...     591      592      593      594     (595)     596      597      598      599     ....หน้าสุดท้าย >> 1773