หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานLong Term Care. ภายใต้โครงการพัฒนาระบบดูและระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุ้มผางค่ะ   25 พ.ค. 2560 108
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ด้วยในวันนี้ เทศบาลตำบลอุ้มผาง ร่วมกับ ค่ายทหาร. ได้นำทีมกันพัฒนาลำห้วยนา. ในช่วงที่เข้าสู่ฤดูฝน ในครั้งนี้ค่ะ   25 พ.ค. 2560 107
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะบุคลากรทางศึกษา เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นวัว สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง วันที่ 25 พฤษภาคม 256   25 พ.ค. 2560 89
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   อบต.น้ำรึม มอบรถเข็นสำหรับคนพิการ และ มอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ยากไร   25 พ.ค. 2560 237
ข่าวกิจกรรม อบต.ช่องแคบ   ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลช่องแคบ    25 พ.ค. 2560 116
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่กุ   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   25 พ.ค. 2560 113
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน Long Term Care    25 พ.ค. 2560 98
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลและผู้สูงอายุติดบ้านในชุมชนที่ 5    25 พ.ค. 2560 90
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสุสานหลวง   25 พ.ค. 2560 105
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและขยายผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 1   25 พ.ค. 2560 75
<< หน้าแรก...     591      592      593      594     (595)     596      597      598      599     ....หน้าสุดท้าย >> 1851