หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทองร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเชียงทอง. จัดทำโครงการจัดเวทีรับฟังปัญหาสุขภาพตำบลเชียงทอง ขึ้นในวันที่18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์อบต.เชียงทอง โดยมีท่านนายอำเภอวังเจ้าเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ. สำหรับโครงการนี้จัดขึ้   22 ส.ค. 2560 76
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าสายลวด   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมูที่ 7 บ้านวังตะเคียนใต้   22 ส.ค. 2560 71
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานภายในอาคารสำนักงาน อบต.แม่ท้อ พร้อมทำความสะอาดรางระบายน้ำชายคา โดยวิธีตกลงราคา   22 ส.ค. 2560 83
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างเหมาโครงการก่อสร้างฐานเสาธง พร้อมติดตั้งเสาธง ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานสาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมูเซอ ตำบลแม่ท้อ โดยวิธีตกลงราคา   22 ส.ค. 2560 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 13 บ้านต้นมะม่วง ตำบลแม่ท้อ โดยวิธีตกลงราคา   22 ส.ค. 2560 61
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศ เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวถนนโดยใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวนศาลาประชุม หมู่ที่ ๑ บ้านสระตลุง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก   22 ส.ค. 2560 73
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศ เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ บ้านสระตลุง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก   22 ส.ค. 2560 68
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พบพระ   เทศบาลตำบลพบพระ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่   22 ส.ค. 2560 117
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนตำบลเชียงทอง ภายใต้กิจกรรม \\\"เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ โตไปไม่โกง\\\" ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 14 ดำเนินการโดยกองการศึกษาศาสนาและว   22 ส.ค. 2560 82
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ด้วยในวันที่ 22. สิงหาคม 2560. ทางคณะกรรมการตรวจงานได้ลงพื้นที่ ตรวจงานที่ทางเทศบาลตำบบอุ้มผาง ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวศถนนประเวศไพรวัน ซอย 9 ข้างวัดพาณิชนิรมล หมู่ 1 โดยเริ่มดำเนินการแล้วค่ะ   22 ส.ค. 2560 74
<< หน้าแรก...     591      592      593      594     (595)     596      597      598      599     ....หน้าสุดท้าย >> 1940