หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2560   6 พ.ย. 2560 104
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ด้วยเทศบาลตำบลอุ้มผางได้..ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี2560 ในครั้งนี้ค่ะ   6 พ.ย. 2560 95
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   การเปิดเผยราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียน   6 พ.ย. 2560 58
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ประดาง   ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรตำบลประดาง   6 พ.ย. 2560 56
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่ตาว   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาวเรื่อง ภาษีประจำปี 2560   6 พ.ย. 2560 75
ข่าวกิจกรรม อบต.รวมไทยพัฒนา   กิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560   6 พ.ย. 2560 132
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ด่านแม่ละเมา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2560   6 พ.ย. 2560 68
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560    6 พ.ย. 2560 116
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เชียงทอง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 9-17 พฤศจิกายน 2560 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานปลัดองค์การบริหาร   6 พ.ย. 2560 74
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 7 เส้น   6 พ.ย. 2560 59
<< หน้าแรก...     592      593      594      595     (596)     597      598      599      600     ....หน้าสุดท้าย >> 1984