หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   เทศบาลตำบลพบพระ จัดประชาคมเพื่อร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงฯ   22 ส.ค. 2560 128
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมหูช้างและดินลูกรังไหล่ทาง หมู่ที่ 9 จากหน้าโรงเรียนท้องฟ้าถึงถนน 1175 ตำบลท้องฟ้า    22 ส.ค. 2560 113
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากบ้านนายเทียนถึงบ้านนางนุช (ต่อยอด) พร้อมหูช้างและลูกรังไหล่ทาง ตำบลท้องฟ้า    22 ส.ค. 2560 96
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลูกรังไหล่ทาง หมู่ที่ 9 จากถนน 1175 ถึงบ้านนางมัทนา สุวรรณษา ตำบลท้องฟ้า    22 ส.ค. 2560 90
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จากบ้านนางกอบเงิน พิมเสน จนสุดเขต (ต่อยอด) ตำบลท้องฟ้า    22 ส.ค. 2560 79
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากบ้านนายอิน ใจนา ถึงบ้านกระเหรี่ยงเหนือ (ต่อยอด) พร้อมหูช้างและดินลูกรังไหล่ทาง ตำบลท้องฟ้า    22 ส.ค. 2560 90
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากแยกเข้าโรงเรียนถึงบ้านนางสายทองพร้อมวางท่อระบายน้ำ 1 จุด ตำบลท้องฟ้า    22 ส.ค. 2560 94
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 พร้อมบล็อกคอนเวิส จากบ้านนางแปลง พรมทอง ถึงโรงเรียนบ้านห้วยพลู ตำบลท้องฟ้า    22 ส.ค. 2560 83
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ด้วยเทศบาลตำบบอุ้มผาง ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวศถนนประเวศไพรวัน ซอย 9 ข้างวัดพาณิชนิรมล หมู่ 1 โดยเริ่มดำเนินการแล้วค่ะ.   22 ส.ค. 2560 69
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พบพระ   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์   22 ส.ค. 2560 108
<< หน้าแรก...     592      593      594      595     (596)     597      598      599      600     ....หน้าสุดท้าย >> 1940