หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่ระมาด   ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ณ บริเวณบ้านนายปัฐวิกร ก๋าคำต๊ะ หมู่ที่ 1   8 ก.พ. 2560 121
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่ระมาด   ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ณ บริเวณทางไปหนองก๋อย หมู่ที่ 2   8 ก.พ. 2560 107
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่ระมาด   ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ณ บริเวณทางไป หนองก๋อย   8 ก.พ. 2560 106
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่ระมาด   ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ณ บริเวณ ทางไปบ้านนายนราธิป ปู่อ้าย   8 ก.พ. 2560 114
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่ระมาด   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   8 ก.พ. 2560 123
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าสายลวด   ราคากลางจัดทำแผนที่ภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด   8 ก.พ. 2560 144
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ประดาง   ราคากลางโครงการจัดซื้อท่อเหล็กสูบน้ำ   8 ก.พ. 2560 48
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ประดาง   ประกาศสอบราคาจัดซื้อท่อเหล็กสูบน้ำ   8 ก.พ. 2560 42
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ระมาด   เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด ประจำปีการศึกษา 2560   8 ก.พ. 2560 92
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   ทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน   7 ก.พ. 2560 160
<< หน้าแรก...     593      594      595      596     (597)     598      599      600      601     ....หน้าสุดท้าย >> 1774