หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E อบต.1/2561   3 พ.ย. 2560 93
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560   3 พ.ย. 2560 121
หลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำรึม   ประกาศใช้แผนสุขภาพตำบลน้ำรึมแบบมีส่วนร่วม พ.ศ.2561-2564   3 พ.ย. 2560 156
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ประดาง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่เกษตรตำบลประดาง   3 พ.ย. 2560 47
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังหิน   สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560    3 พ.ย. 2560 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560   2 พ.ย. 2560 48
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง   2 พ.ย. 2560 54
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พระธาตุผาแดง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2(เส้นทางต่อซอยสถิตย์สุข) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย   2 พ.ย. 2560 64
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รวมไทยพัฒนา   แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   2 พ.ย. 2560 81
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ( ผู้มีคุณวุฒิ ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   2 พ.ย. 2560 63
<< หน้าแรก...     594      595      596      597     (598)     599      600      601      602     ....หน้าสุดท้าย >> 1984