หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ วันพฤหัสบดี ที่9 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดอรัญญิกวนาราม   10 พ.ย. 2560 99
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560   10 พ.ย. 2560 126
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่สลิด   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 - 1 สายทางบ้านห้วยแม่บอน - บ้านแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก   10 พ.ย. 2560 65
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   ออกหน่วยให้บริการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562   9 พ.ย. 2560 164
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่กลอง   โครงการกีฬาต้านยาเสพติด    9 พ.ย. 2560 187
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.อุ้มผาง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2560   9 พ.ย. 2560 140
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ( ผู้มีคุณวุฒิ์ ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   9 พ.ย. 2560 71
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่ตาว   ประกาศจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ตาว ประจำภาคเรียนที่ 2/2560    9 พ.ย. 2560 81
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนบ้านไกล สพฐ.โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา และสพด.บ้านตะละออกา   9 พ.ย. 2560 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ประดาง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังฯ   8 พ.ย. 2560 50
<< หน้าแรก...     595      596      597      598     (599)     600      601      602      603     ....หน้าสุดท้าย >> 1990