หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังประจบ   ราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้า สภ.วังประจบ)หมู่ที่ 1 บ้านวังประจบ   18 ส.ค. 2560 60
ข่าวกิจกรรม อบต.นาโบสถ์   โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์   18 ส.ค. 2560 206
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   ทน.แม่สอด ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ E๑๗/๒๕๖๐ซื้อรถน้ำบรรทุก ๖ ล้อ   18 ส.ค. 2560 83
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   เทศบาลตำบลพบพระ เดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก   18 ส.ค. 2560 129
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   เทศบาลตำบลพบพระ ประชุมสภาเทศบาลฯ    18 ส.ค. 2560 125
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศ เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสีนวล ม่วงมิตร หมู่ที่ ๑ บ้านสระตลุง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก   18 ส.ค. 2560 55
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่จัน   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปิ่งเคลิ่ง ม.9   18 ส.ค. 2560 35
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่จะเรา   จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 เครื่อง   18 ส.ค. 2560 51
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ตื่น   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.5 บ้านคำหวัน   17 ส.ค. 2560 82
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ตื่น   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 บ้านโบเก่   17 ส.ค. 2560 84
<< หน้าแรก...     595      596      597      598     (599)     600      601      602      603     ....หน้าสุดท้าย >> 1936