หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   1 พ.ย. 2560 59
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงห้องเก็บของห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ หมู่ที่ 1   1 พ.ย. 2560 49
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดงปู   1 พ.ย. 2560 48
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ด่านแม่ละเมา   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอ่ิง)ในการจัดซื้่อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560    1 พ.ย. 2560 54
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประดาง   ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2560   1 พ.ย. 2560 51
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่กลอง   ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลแม่กลอง ประจำปี 2560 วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2560   1 พ.ย. 2560 119
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่กลอง   ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลแม่กลอง ประจำปี 2560   1 พ.ย. 2560 96
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลากยางทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย (เส้นทางต่อซอยสถิตย์สุข)   1 พ.ย. 2560 61
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเชล)   31 ต.ค. 2560 80
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งกระเชาะ   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก   31 ต.ค. 2560 67
<< หน้าแรก...     597      598      599      600     (601)     602      603      604      605     ....หน้าสุดท้าย >> 1984