หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   พิธีทำบญ เปิดอาคารเรียนอเนกประสงค์และอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ    1 ก.พ. 2560 72
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   อำเภอพบพระ.......... ตั้งจุดตรวจร่วม/ด่านตรวจร่วม   1 ก.พ. 2560 69
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   รับมอบกระเช้าของขวัญ   1 ก.พ. 2560 71
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   เทศบาลตำบลพบพระ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวเทศบาลตำบลพบพระ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2560 จำนวนพระสงฆ์ 39 รูป เริ่มเคลื่อนเวลา 06.30 น. จากน้ำตกนางครวญถึงบ้านพระทรายงาม   1 ก.พ. 2560 69
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   รับมอบกระเช้าของขวัญ    1 ก.พ. 2560 71
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลพบพระ   1 ก.พ. 2560 71
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   รับมอบกระเช้าของขวัญ   1 ก.พ. 2560 78
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   บมอบกระเช้าของขวัญ   1 ก.พ. 2560 85
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   ตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรงปฎิบัติภารกิจ ณ โรงพยาบาลพบพระ   1 ก.พ. 2560 100
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้างสังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลพบพระ ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ กวาด และคัดกิ่งไม้ที่กีดขวางบริเวณสองข้างทาง   1 ก.พ. 2560 77
<< หน้าแรก...     597      598      599      600     (601)     602      603      604      605     ....หน้าสุดท้าย >> 1771