หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พระธาตุผาแดง   การจัดซื้อต้นกล้าผักหวาน ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   17 ส.ค. 2560 57
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   โครงการฝึกอบรมการบริหารงานเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2560   17 ส.ค. 2560 162
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   การเปิดเผยราคากลาง และแบบแปลนโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในตำบล หมู่ที่ 1-7   17 ส.ค. 2560 64
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลาง พร้อมแบบแปลนโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในตำบล หมู่ที่ 1-7    17 ส.ค. 2560 67
ข่าวกิจกรรม อบต.ตลุกกลางทุ่ง   โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ   17 ส.ค. 2560 253
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ด่านแม่ละเมา   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและราคากลาง(ราคาอ้้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   17 ส.ค. 2560 66
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับประชุมสภา   17 ส.ค. 2560 55
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศ เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านหนองระฆัง หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สีซอ ตำบลตลุกกลางทุ่ง   17 ส.ค. 2560 53
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าสายลวด   ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์ อปพร. อบต.ท่าสายลวด   17 ส.ค. 2560 76
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   ทน.แม่สอด การประมูลราคาให้เช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครแม่สอด   17 ส.ค. 2560 173
<< หน้าแรก...     598      599      600      601     (602)     603      604      605      606     ....หน้าสุดท้าย >> 1937