หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   ทน.แม่สอด ประกาศซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์   17 ส.ค. 2560 74
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าสายลวด   ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าสายลวด   17 ส.ค. 2560 57
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องส่วาง   17 ส.ค. 2560 80
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   อบต.แม่ปะประกาศสอบราคาการจ้างออกแบบอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ   17 ส.ค. 2560 80
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   อบต.ยกกระบัตรประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   17 ส.ค. 2560 70
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศปริมาณงานโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่ 11 บ้านศรีคีรีรักษ์   17 ส.ค. 2560 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศปริมาณงานโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง   17 ส.ค. 2560 45
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กบ้านใหม่เสรีธรรม หมู่ที่ 7 บ้านใหม่เสรีธรรม   17 ส.ค. 2560 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กบ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 บ้านเด่นวัว   17 ส.ค. 2560 43
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   ส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560   17 ส.ค. 2560 122
<< หน้าแรก...     599      600      601      602     (603)     604      605      606      607     ....หน้าสุดท้าย >> 1937