หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   อบจ.ตาก .ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก   21 ส.ค. 2560 181
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   อบจ.ตาก สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด   21 ส.ค. 2560 84
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   ทม.ตาก การประมุลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   21 ส.ค. 2560 82
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   ทน.แม่สอด สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแล รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ   21 ส.ค. 2560 91
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง   21 ส.ค. 2560 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศ เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฉอ้อนถึงบ้านนายสงบ หมู่ที่ ๘ บ้านเด่นมะขาม ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก   21 ส.ค. 2560 63
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   อบต.โป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การบริหารจัดการศพด. ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ และการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นวัว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงซ่อม สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง ในวันที่   21 ส.ค. 2560 69
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าสายลวด   โครงการกิจกรรมฝึกอบรบส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2560   21 ส.ค. 2560 151
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าสายลวด   อบรมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพผลิตผลการเกษตร เทศบาลตำบลท่าสายลวด   21 ส.ค. 2560 120
กิจการสภา ทต.ท่าสายลวด   ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสายลวด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560   21 ส.ค. 2560 187
<< หน้าแรก...     600      601      602      603     (604)     605      606      607      608     ....หน้าสุดท้าย >> 1944