หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ด่านแม่ละเมา   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและราคากลาง(ราคาอ้้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   17 ส.ค. 2560 66
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับประชุมสภา   17 ส.ค. 2560 55
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศ เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านหนองระฆัง หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สีซอ ตำบลตลุกกลางทุ่ง   17 ส.ค. 2560 53
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าสายลวด   ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์ อปพร. อบต.ท่าสายลวด   17 ส.ค. 2560 77
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   ทน.แม่สอด การประมูลราคาให้เช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครแม่สอด   17 ส.ค. 2560 174
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   ทน.แม่สอด ประกาศซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์   17 ส.ค. 2560 74
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าสายลวด   ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าสายลวด   17 ส.ค. 2560 57
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องส่วาง   17 ส.ค. 2560 80
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   อบต.แม่ปะประกาศสอบราคาการจ้างออกแบบอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ   17 ส.ค. 2560 81
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   อบต.ยกกระบัตรประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   17 ส.ค. 2560 70
<< หน้าแรก...     601      602      603      604     (605)     606      607      608      609     ....หน้าสุดท้าย >> 1940