หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ประชุมเชิงบูรณาการ โครงการท้องถิ่น ท้องที่ร่วมใจ แก้ไขปัญหาของประชาชนตำบลวังหิน   8 พ.ค. 2560 79
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง ศาสตร์พระราชา กับทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน   8 พ.ค. 2560 76
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านวังหิน ต.วังหิน อ.เมืองตาก   8 พ.ค. 2560 69
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ออกบริการส่งน้ำอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่   8 พ.ค. 2560 76
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 บ้านลานขวาง   8 พ.ค. 2560 64
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ด้วยในวันนี้ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอุ้มผางได้ทำการคัดแยกขยะ อันตราย อาทิ เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติค เพื่อแยกส่วนในการกำจัดขยะ ภายในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง ในครั้งนี้ ค่ะ   8 พ.ค. 2560 116
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   โครงการส่งเสริมและเผยแพร่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ 2560   8 พ.ค. 2560 196
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศ รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือก ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เลขที่ E001/2560   8 พ.ค. 2560 113
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   ทต.แม่จัน ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเปิ่งเคลิ่ง หมู่ 9   8 พ.ค. 2560 132
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ด่านแม่ละเมา      5 พ.ค. 2560 83
<< หน้าแรก...     601      602      603      604     (605)     606      607      608      609     ....หน้าสุดท้าย >> 1857