หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พบพระ   ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่องใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   25 ต.ค. 2560 179
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ประจำปี พ.ศ. 2560   25 ต.ค. 2560 82
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564   25 ต.ค. 2560 218
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   การยื่นแบบภาษีป้ายและกำหนดอัตราภาษีป้าย   25 ต.ค. 2560 117
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   ให้ผุู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2561 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   25 ต.ค. 2560 75
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   ให้ผู้ที่มีหน้าที่ต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด   25 ต.ค. 2560 130
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ด่านแม่ละเมา   ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา   25 ต.ค. 2560 64
ข่าวกิจกรรม อบต.ด่านแม่ละเมา   พิธีมอบของพระราชทานแก่จิตอาสา และส่งมอบดอกไม้จัน   25 ต.ค. 2560 80
ข่าวกิจกรรม อบต.ด่านแม่ละเมา   ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด   25 ต.ค. 2560 87
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง   24 ต.ค. 2560 49
<< หน้าแรก...     605      606      607      608     (609)     610      611      612      613     ....หน้าสุดท้าย >> 1986