หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   อบต.แม่ระมาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ   30 ม.ค. 2560 107
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   30 ม.ค. 2560 25
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   เทศบาลตำบลแม่ตาวจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์แม่ตาวเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2560   30 ม.ค. 2560 206
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งกระเชาะ   กิจกรรมรวมใจภักดิ์ รักพ่อ สานต่อปณิธาน   30 ม.ค. 2560 139
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่กุ   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   27 ม.ค. 2560 143
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการบ้านท้องถิ่น ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุ้มผาง *** เรื่องที่ประธานเเจ้งให้ทราบในที่ประชุม .....คือ รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจา   27 ม.ค. 2560 118
ราคากลาง อบต.ขะเนจื้อ   ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลขะเนจื้อ   26 ม.ค. 2560 79
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่่บ้านชุมนุมกลาง หมู่ที่ 13 บ้านชุมนุมกลาง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก    26 ม.ค. 2560 87
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาซื้อ-จ้าง จำนวน 2 โครงกาาร   26 ม.ค. 2560 148
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   กิจกรรมการเรียนรู้ ตามฐานกิจกรรมของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุมผาง บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลอุ้มผาง ค่ะ   26 ม.ค. 2560 114
<< หน้าแรก...     605      606      607      608     (609)     610      611      612      613     ....หน้าสุดท้าย >> 1773