หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ระมาด   เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 890 ตร.ม ณ บริเวณบ้านนายพงษ์ศักดิ์ คำปัญญา    26 ม.ค. 2560 108
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ระมาด   เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม ณ บริเวณบ้านนายปัฐวิกร ก๋าคำต๊ะ    26 ม.ค. 2560 102
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ระมาด   เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม ณ บริเวณทางไปหนองก๋อย หมู่ที่ 2 ต.แม่ระมาด    26 ม.ค. 2560 110
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ระมาด   เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว ๑5๐.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม ณ บริเวณทางไปบ้านนายนราธิป ปู่อ้าย   26 ม.ค. 2560 104
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างเหมาซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม (อุบหลุบ) หมู่ที่ 11 บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก   25 ม.ค. 2560 115
ข่าวกิจกรรม อบต.วังประจบ   วันปิยะมหาราช   25 ม.ค. 2560 143
ข่าวกิจกรรม อบต.วังประจบ   วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559   25 ม.ค. 2560 100
ข่าวกิจกรรม อบต.วังประจบ   โครงการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็น และตัดแว่นให้ผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง   25 ม.ค. 2560 130
ข่าวกิจกรรม อบต.วังประจบ   มอบนมผงเด็ก และแพมเพิสให้กับเด็กทารก    25 ม.ค. 2560 89
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าสายลวด   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   25 ม.ค. 2560 144
<< หน้าแรก...     606      607      608      609     (610)     611      612      613      614     ....หน้าสุดท้าย >> 1773