หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องแคบ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา   4 พ.ค. 2560 73
ข่าวกิจกรรม อบต.รวมไทยพัฒนา   ทีมกู้ชีพกู้ภัย อบต.รวมไทยพัฒนา ฝึกการใช้อุปกรณ์ภายในรถกู้ชีพ จากทีมงานร่มโพธิ์ อบต.พบพระ   4 พ.ค. 2560 111
ราคากลาง อบต.ป่ามะม่วง   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ   3 พ.ค. 2560 99
ราคากลาง อบต.ป่ามะม่วง   เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ การซื้อรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ   3 พ.ค. 2560 90
ราคากลาง อบต.ป่ามะม่วง   เรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ (ดีเซล) ติดตั้งเครนไฮดรอลิก   3 พ.ค. 2560 91
ราคากลาง อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์คุณลักษณะและราคากลางรถยนต์กระบะบรรทุก ชนิด 6 ล้อ   3 พ.ค. 2560 98
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ด้วยเทศบาลตำบลอุ้มผาง ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤษภาคม 2560 โดยดำเนินการมอบ ตามชุมชนทั้ง 3. ชุมชน ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560. ในครั้งนี้ค่ะ   3 พ.ค. 2560 132
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ด้วยในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ทางเทศบาลตำบลอุ้มผาง ได้ดำเนินการ จัดโครงการรณรงค์ ". ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก....".โดยพ่นหมอกควันและแจกทรายอะเบท ให้กับพี่น้องประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผางในครั้งนี้ค่ะ   3 พ.ค. 2560 144
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่จัน   ต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมคณะเดินทางปฏิบัติราชการในพื้นที่ตำบลแม่จัน   3 พ.ค. 2560 99
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560    3 พ.ค. 2560 188
<< หน้าแรก...     606      607      608      609     (610)     611      612      613      614     ....หน้าสุดท้าย >> 1858