หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รวมไทยพัฒนา   ประกาศ อบต.รวมไทยพัฒนา เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิในทรัพย์สินที่อยู่ในเขตตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก อันจะต้องเสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน ประจำปี 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพืมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   3 ม.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รวมไทยพัฒนา   ยืนแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี2562   3 ม.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.อุ้มผาง   ประกาศเทศบาล เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง สมัยวิสามัญ สมันที่ 1 ครั้งที่ 1 /2562 ประจำปี 2562   3 ม.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รวมไทยพัฒนา   กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ติดเชื้อ   3 ม.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก.ถ. ๒๔ - ๐๐๒ สายทาง ตก ๓๐๔๔ บ้านตลุกกลางทุ่ง -บ้านไผ่สีซอ หมู่ที่ ๓ บ้านเนินมะลื่น - หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สีซอ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร    3 ม.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   มอบกระเช้าของขวัญให้นายอำเภอพบพระเนื่องในวันปีใหม่ 2562   3 ม.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บขยะ กองสาธาาณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562   3 ม.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่หมู่ที่ 4 บ้านสันดินแดง ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก   3 ม.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. บ้านเลอกรูกล้อ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2562   2 ม.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พบพระ   ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพบพระ   2 ม.ค. 2562 2
<< หน้าแรก...     3      4      5      6     (7)     8      9      10      11     ....หน้าสุดท้าย >> 1953