หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องแคบ   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐   25 ม.ค. 2560 1551
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องแคบ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง การเตรียมรับสถานการณ์จากภาวะภัยหนาว   25 ม.ค. 2560 836
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเด่นคา หมู่ที่ 5 บ้านเด่นคา ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   25 ม.ค. 2560 105
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 9 บ้านครองราชย์   25 ม.ค. 2560 91
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   14 มกราคม 2560 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 \"เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง\" ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทองและขอขอบคุณท่านนายก สุชาติ โพธิราช ท่านปลัดจักรกฤษณ์ สุขเกษม พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เชียงทองทุกท่านที่ได้ร่วมมือกันจ   25 ม.ค. 2560 84
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   ท่านนายกสุชาติ โพธิราช มองสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ หมู่ที่ 3 บ้านดงซ่อม,หมู่ที่ 7 บ้านใหม่เสรีธรรม ,หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ชัยมงคล,หมู่ที่ 13 บ้านชุมนุมกลาง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   25 ม.ค. 2560 86
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มหาวัน   ประชาสัมพันธ์ 10 วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า   25 ม.ค. 2560 59
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดร่างกาย วันที่ 25 มกราคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีคีรีรักษ์ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   25 ม.ค. 2560 73
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องแคบ   ประชาสัมพันธ์ห้ามเผาเด็ดขาด   25 ม.ค. 2560 212
ข่าวกิจกรรม อบต.นาโบสถ์   ต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี   25 ม.ค. 2560 146
<< หน้าแรก...     607      608      609      610     (611)     612      613      614      615     ....หน้าสุดท้าย >> 1773