หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
สขร. อบต.ขะเนจื้อ   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2560   5 พ.ค. 2560 65
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.อุ้มผาง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2560   5 พ.ค. 2560 53
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ที่4 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9) หมู่ที่ 4 บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีตกลงราคา   5 พ.ค. 2560 95
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งกระเชาะ   ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560   5 พ.ค. 2560 188
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งกระเชาะ   จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560   5 พ.ค. 2560 171
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งกระเชาะ   โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ประจำปี 2560   5 พ.ค. 2560 200
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2560   5 พ.ค. 2560 103
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   ออกบริการส่งน้ำอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่   4 พ.ค. 2560 74
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 12    4 พ.ค. 2560 69
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 12 บ้านหนองตาเรือ   4 พ.ค. 2560 89
<< หน้าแรก...     607      608      609      610     (611)     612      613      614      615     ....หน้าสุดท้าย >> 1848