หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   7 ก.ย. 2561 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   7 ก.ย. 2561 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2561   6 ก.ย. 2561 11
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   พัฒนารางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งมะขามป้อม   6 ก.ย. 2561 275
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   แจกเบี้ยงยังชีพประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ บ้านสันป่าไร่   6 ก.ย. 2561 233
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รวมไทยพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง    6 ก.ย. 2561 8
ข่าวกิจกรรม อบต.อุ้มผาง   โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากร การอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   6 ก.ย. 2561 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 ก.ย. 2561 5
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่ามะม่วง   โครงการตะโกน โยน ยื่น ตำบลป่ามะม่วง ประจำปีงบประมาณ 2561   6 ก.ย. 2561 10
ข่าวกิจกรรม อบต.อุ้มผาง   โครงการอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้    6 ก.ย. 2561 11
<< หน้าแรก...     58      59      60      61     (62)     63      64      65      66     ....หน้าสุดท้าย >> 1857