หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.วังจันทร์   กิจกรรม5ส.ในสำนักงาน   11 ส.ค. 2560 132
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่ามะม่วง   โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ "หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์"   11 ส.ค. 2560 298
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่ามะม่วง   โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม มหาราชินี   11 ส.ค. 2560 291
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาโบสถ์   โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (นายทวน คงพันธ์) หมู่ 3 บ้านตะเคียน   11 ส.ค. 2560 84
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ช่องแคบ   ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ปริมาตรลูกรังหินผุพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ปริมาตรไม่น้อยกว่า 914.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามปริมาณงานที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล ช่องแคบกำหนด) หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแล้ง, หมู่ที่ 13 บ้าน   11 ส.ค. 2560 74
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   อบต.ว่าเล่ย์ ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 2โครงการ   10 ส.ค. 2560 124
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุ้มผาง ๒๕๖๐   10 ส.ค. 2560 150
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สามหมื่น   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น เรื่อง ประกาศตกลงราคาโครงการก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น จำนวน 8 โครงการ โดยวิธีตกลงราคา   10 ส.ค. 2560 95
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ด่านแม่ละเมา   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนดินในส่วนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ 7 บ้านธงชัย   10 ส.ค. 2560 54
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   สำนักปลัด ได้จัดทำกิจกรรมการปลูกป่าตามแนวทางประชารัฐ   10 ส.ค. 2560 159
<< หน้าแรก...     608      609      610      611     (612)     613      614      615      616     ....หน้าสุดท้าย >> 1937