หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.อุ้มผาง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2559   6 ธ.ค. 2559 60
ข่าวกิจกรรม อบต.วาเล่ย์   องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ได้เข้าร่วมโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านผู้ประสบภัยผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559   6 ธ.ค. 2559 203
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   " พิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมแสดงการรวมพลังแห่งความภักดี พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "   6 ธ.ค. 2559 171
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ระมาด   กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ   6 ธ.ค. 2559 174
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   เทศบาลตำบลพบพระ เชิญชมสารคดี ตามรอยเท้าพ่อ ตอนสวนพอเพียงป้าแก้ว   5 ธ.ค. 2559 41
ข่าวกิจกรรม อบต.ด่านแม่ละเมา   ผู้บริหารพร้อมพนักงาน อบต.ด่านแม่ละเมา ร่วมกันต่อแพ พานายอำเภอแม่สอดสำรวจเส้นทางการท่องเทียวในตำบลด่านแม่ละเมา   3 ธ.ค. 2559 388
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.วังเจ้า   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยวังเจ้าริมคลอง   2 ธ.ค. 2559 125
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.วังเจ้า   ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายประดิษฐ์ มงคล ถึง ธกส.ชุมชนหน้าตลาดหลังวัดเชียงทอง   2 ธ.ค. 2559 122
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ระมาด   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามโครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(งานก่อสร้างขยายผิวการจราจร ถนน คสล. ข้างลำห้วยแม่ระมาดบริเวณ ถนนคนเดินแม่ระมาด หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ระมาด   2 ธ.ค. 2559 62
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ระมาด   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามโรงการติดตั้งรื้อถอนอลูมิเนียมพร้อมวงกบและกระจกห้องทำงานกองสวัสดิการสังคม ห้องรองปลัดเทศบาลฯ และงานต่อเติมอาคาร (ชั้นล่าง) และห้องเก็บเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์   2 ธ.ค. 2559 63
<< หน้าแรก...     610      611      612      613     (614)     615      616      617      618     ....หน้าสุดท้าย >> 1738