หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ตื่น   ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานสำนักงานฯ   7 มี.ค. 2560 102
สขร. อบต.ขะเนจื้อ   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560   7 มี.ค. 2560 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านตาก   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน   7 มี.ค. 2560 109
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   กิจกรรม การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ธ์ วันที่7 มีนาคม 2560   7 มี.ค. 2560 139
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2560 และผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการฯ (ลงทะเบียน 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560)   6 มี.ค. 2560 94
ข่าวกิจกรรม อบต.วังประจบ   โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560    6 มี.ค. 2560 111
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   อบต.ขะเนจื้อ ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   6 มี.ค. 2560 85
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   อบต.ยกกระบัตร ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   6 มี.ค. 2560 81
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.อุ้มผาง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2560   5 มี.ค. 2560 64
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ระมาด   โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ   3 มี.ค. 2560 243
<< หน้าแรก...     611      612      613      614     (615)     616      617      618      619     ....หน้าสุดท้าย >> 1820