หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
กิจการสภา ทต.แม่กลอง   ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2   1 ธ.ค. 2559 69
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ตาก   เชิญประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)ปี 2560   1 ธ.ค. 2559 197
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   พิธีมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม 2559 โดยดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพ ทั้งหมดด้วยกัน 3 ชุมชน ในครั้งนี้ค่ะ   1 ธ.ค. 2559 104
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาโบสถ์   โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ม 3 บ้านตะเคียนด้วน   1 ธ.ค. 2559 134
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องแคบ   ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   1 ธ.ค. 2559 917
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองบัวใต้   รณรงค์ย้ำเรื่องคัดแยกขยะให้ถูกประเภทในชุมชน    1 ธ.ค. 2559 160
โอนย้าย/รับสมัคร ทต.แม่จัน   รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)   1 ธ.ค. 2559 177
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองบัวใต้   ประชุมผู้ประกอบการเกี่ยวกับการขอต่อใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพื้นที่ตำบลหนองบัวใต้   1 ธ.ค. 2559 176
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองบัวใต้   การประชุมโครงการบริหารจัดการเรื่องข้าว   1 ธ.ค. 2559 158
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   อบจ.ตาก ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงถนนซ่อมแซม สายทางบ้านคลองขยางโพรง-บ้านมาบป่าแฝก อำเภอเมืองตาก   1 ธ.ค. 2559 180
<< หน้าแรก...     612      613      614      615     (616)     617      618      619      620     ....หน้าสุดท้าย >> 1738