หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเข้าหมู่บ้าน ม.10 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก   2 มี.ค. 2560 74
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางน้อย ม.9 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก   2 มี.ค. 2560 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยผู้ช่วยแดง ม.7 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก   2 มี.ค. 2560 61
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงไฟฟ้าเก่า ม.6 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก   2 มี.ค. 2560 58
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก   2 มี.ค. 2560 71
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายฝั่งคลอง ม.3 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก   2 มี.ค. 2560 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายผู้ใหญ่ชาติ ม.2 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก   2 มี.ค. 2560 59
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 คัน เพื่อไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่   2 มี.ค. 2560 62
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ประเมิน พัฒนาการเด็กนักเรียนที่ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลอุ้มผาง   2 มี.ค. 2560 105
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   เวทีสานพลังชุมชฃนท้องถิ่นเข็มแข็งเข้าสู่เป้าหมายการพัฒนที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ตามรอยพ่อสานต่อปฎิบัติการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่    2 มี.ค. 2560 105
<< หน้าแรก...     613      614      615      616     (617)     618      619      620      621     ....หน้าสุดท้าย >> 1819