หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา และร่วมแห่เทียนจำจพรรษาตำบลป่ามะม่วงประจำปี 2560   27 มิ.ย. 2560 119
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ตื่น   วันที่27มิถุนายน2560 เวลา9.07น.นายสุธา สายวานิช รอง ผวจ.ตากเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านระบบจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานภาครัฐของคลังจังหวัดตากให้กับ คณะผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานและเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องและโปร่งใสตามนโยบายภาครัฐ   27 มิ.ย. 2560 196
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านตาก   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านตาก สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งแรก ประจำปี 2560   27 มิ.ย. 2560 59
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ตาก   ร่างขอบเขตดำเนินงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560   27 มิ.ย. 2560 104
ข่าวกิจกรรม อบต.ประดาง   ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560    27 มิ.ย. 2560 274
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 3702 ตาก    27 มิ.ย. 2560 60
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   โครงการอบรมความรู้เรื่องโรคติดต่อนำโดยแมลง    27 มิ.ย. 2560 110
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1    27 มิ.ย. 2560 100
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   สื่อประชาสัมพันธ์การร้องเรียน/ร้องทุกข์   27 มิ.ย. 2560 95
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   อบต.แม่ปะ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ   27 มิ.ย. 2560 98
<< หน้าแรก...     614      615      616      617     (618)     619      620      621      622     ....หน้าสุดท้าย >> 1893