หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายฝั่งคลอง ม.3 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก   2 มี.ค. 2560 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายผู้ใหญ่ชาติ ม.2 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก   2 มี.ค. 2560 59
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 คัน เพื่อไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่   2 มี.ค. 2560 62
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ประเมิน พัฒนาการเด็กนักเรียนที่ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลอุ้มผาง   2 มี.ค. 2560 105
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   เวทีสานพลังชุมชฃนท้องถิ่นเข็มแข็งเข้าสู่เป้าหมายการพัฒนที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ตามรอยพ่อสานต่อปฎิบัติการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่    2 มี.ค. 2560 105
โอนย้าย/รับสมัคร ทต.แม่จัน   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนังกานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   2 มี.ค. 2560 364
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ด้วยกิจการปะปา เทศบาลตำบลอุ้มผาง ได้ดำเนินการล้างความสะอาดบ่อพักน้ำปะปา เทศบาลตำบลอุ้มผาง 1 ครั้งต่อเดือน เพื่อชำระสิ่งปฎิกูลที่ตกค้างในบ่อพักน้ำปะปาค่ะ   2 มี.ค. 2560 101
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   ทต.ไม้งาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1คัน   2 มี.ค. 2560 91
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคภัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุ้มผาง   2 มี.ค. 2560 94
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   อบต.แม่อุสุ ประกาศสอยราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ   2 มี.ค. 2560 79
<< หน้าแรก...     614      615      616      617     (618)     619      620      621      622     ....หน้าสุดท้าย >> 1820