หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงซ่อม หมู่ที่ 3 บ้านดงซ่อม ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก    5 ก.ค. 2560 42
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   5 ก.ค. 2560 45
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านศรีคีรีรักษ์ ซอยบ้านนายบัวเน้ง, นายวิชัย ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   5 ก.ค. 2560 41
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกท่าเล่ หมู่ที่ 5   5 ก.ค. 2560 51
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่หละ   กิจกรรมปลูกป่าตามโครงการคนพิการปลูกป่าตามรอยพ่อ    4 ก.ค. 2560 145
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่หละ   ประชุมคณะกรรมการจัดการขยะ    4 ก.ค. 2560 127
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่หละ   กิจกรรมประชุมชี้แจงการคัดแยกขยะ ตามแนวทาง ประชารัฐ 3Rs    4 ก.ค. 2560 126
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่หละ   ปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ    4 ก.ค. 2560 128
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่หละ   ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2   4 ก.ค. 2560 119
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   จ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560   4 ก.ค. 2560 63
<< หน้าแรก...     615      616      617      618     (619)     620      621      622      623     ....หน้าสุดท้าย >> 1898