หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ช่องแคบ   ร่วมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   22 พ.ย. 2559 160
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   กิจกรรมปรับภูมิทัศน์เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อน/พักรถ และกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้(การทำหีบศพบริจาคผู้ยากไร้)   22 พ.ย. 2559 105
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   นายสุชาติ โพธิราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเ ชียงทอง มอบรางวัลการประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก และร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"   22 พ.ย. 2559 120
ข่าวกิจกรรม อบต.วังจันทร์   รวมพลังแห่งความภักดี   22 พ.ย. 2559 165
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   22 พ.ย. 2559 93
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ระมาด   เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"   22 พ.ย. 2559 191
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   อบต.แม่ระมาด ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ   22 พ.ย. 2559 239
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุผาแดง   "รวมพลังแห่งความภักดี" องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง   22 พ.ย. 2559 239
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.อุ้มผาง   ประกาศสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2559 ประจำปี2559   22 พ.ย. 2559 102
ข่าวกิจกรรม อบต.วาเล่ย์   องต์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ร่วมงานรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณพลับพลาที่ประทับศาลาทรงงาน บ้านรวมไทยพัฒนา   21 พ.ย. 2559 143
<< หน้าแรก...     615      616      617      618     (619)     620      621      622      623     ....หน้าสุดท้าย >> 1734