หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ตาก   แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาแลถนนของ อปท. (ระบบ e-Report)   25 พ.ย. 2559 240
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ตาก   ด่วนที่สุด การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ถนน+ประปา)   25 พ.ย. 2559 185
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ตื่น   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่่่ ๑๑ ถึงบ้านทีนามู หมู่่ที่ ๑๑   25 พ.ย. 2559 153
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ตื่น   ราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ ๑๑ ถึงบ้านทีนามู หมู่ที่่่ ๑๑ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก   24 พ.ย. 2559 125
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ตื่น   ราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ระดับชุมชนบริเวณเขตป่าชุมชน บ้านแพะ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก   24 พ.ย. 2559 147
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวนราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ค.ส.ล. ถนนลูกรัง ถนนเพื่อการเกษตร ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ เหมือง ฝาย สะพานคอนกรีต และอื่นๆ หมู่ 1 - 7    24 พ.ย. 2559 260
ข่าวกิจกรรม อบต.นาโบสถ์   ประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   24 พ.ย. 2559 129
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ในรอบปีงบประมาณ 2559 เทศบาลตำบลแม่จะเรา   24 พ.ย. 2559 105
ข่าวกิจกรรม อบต.นาโบสถ์   การชี้แจงโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรฯ   24 พ.ย. 2559 132
ข่าวกิจกรรม อบต.นาโบสถ์   "รวมพลังแห่งความภักดี" กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่"   24 พ.ย. 2559 135
<< หน้าแรก...     616      617      618      619     (620)     621      622      623      624     ....หน้าสุดท้าย >> 1738