หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
โอนย้าย/รับสมัคร ทต.แม่ตาว   รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการสรรเป็นพนักงานจ้าง   1 มี.ค. 2560 216
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่หละ   กิจกรรมรณรงค์เก็บขยะ   1 มี.ค. 2560 146
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ตื่น   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ระดับตำบล บริเวณเขตป่าชุมชน ณ หมู่ 12 บ้านแพะ   28 ก.พ. 2560 122
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.วังเจ้า   ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)   28 ก.พ. 2560 124
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ด้วยเทศบาลตำบลอุ้มผางได้ดำเนิน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนคอนกรีต ตรงข้ามร้านกำจรอะไหล่บนต์ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จค่ะ   28 ก.พ. 2560 98
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ด้วยเทศบาลตำบลอุ้มผางได้ดำเนิน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนคอนกรีตร้านส้มตำ เชื่อมต่อ เขต องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางได้ดำเนินการแล้วเสร็จค่ะ   28 ก.พ. 2560 87
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่หละ   โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ (การเพาะเห็ดฟางตะกร้า )   28 ก.พ. 2560 150
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่หละ   กิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี 2560   28 ก.พ. 2560 137
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พระธาตุผาแดง   การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวนราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1    28 ก.พ. 2560 99
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560   28 ก.พ. 2560 25
<< หน้าแรก...     616      617      618      619     (620)     621      622      623      624     ....หน้าสุดท้าย >> 1820