หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   22 ส.ค. 2560 80
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ด่านแม่ละเมา   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   22 ส.ค. 2560 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ด่านแม่ละเมา   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโคร งการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U หมู่ 10   22 ส.ค. 2560 56
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ด่านแม่ละเมา   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   22 ส.ค. 2560 58
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ตื่น   ประกาศราคากลางและประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก และหิน 3/4 นิ้ว) ประจำปีงบประมาณ 2560    22 ส.ค. 2560 68
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทองร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเชียงทอง. จัดทำโครงการจัดเวทีรับฟังปัญหาสุขภาพตำบลเชียงทอง ขึ้นในวันที่18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์อบต.เชียงทอง โดยมีท่านนายอำเภอวังเจ้าเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ. สำหรับโครงการนี้จัดขึ้   22 ส.ค. 2560 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าสายลวด   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมูที่ 7 บ้านวังตะเคียนใต้   22 ส.ค. 2560 74
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานภายในอาคารสำนักงาน อบต.แม่ท้อ พร้อมทำความสะอาดรางระบายน้ำชายคา โดยวิธีตกลงราคา   22 ส.ค. 2560 83
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างเหมาโครงการก่อสร้างฐานเสาธง พร้อมติดตั้งเสาธง ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานสาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมูเซอ ตำบลแม่ท้อ โดยวิธีตกลงราคา   22 ส.ค. 2560 66
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 13 บ้านต้นมะม่วง ตำบลแม่ท้อ โดยวิธีตกลงราคา   22 ส.ค. 2560 61
<< หน้าแรก...     616      617      618      619     (620)     621      622      623      624     ....หน้าสุดท้าย >> 1953