หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “โครงการตลาดประชารัฐ วัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอแม่สอด “การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง””   28 มิ.ย. 2561 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    28 มิ.ย. 2561 25
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.อุ้มผาง   การมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 จึงประชาสัมพันธ์ มายังผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ป่วยเอดส์ ที่รับเบี้ยผ่านบัญชีสามารถตรวจสอบเงินใน บัญชีของท่านได้ตามบัญชีธนาคาร   28 มิ.ย. 2561 21
ข่าวกิจกรรม อบต.วังจันทร์   อบรมปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน   28 มิ.ย. 2561 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 บ้านเด่นวัว ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   27 มิ.ย. 2561 29
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง   27 มิ.ย. 2561 22
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองบัวใต้   โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและแกนนำด้านสุขภาพประจำครอบครัวในตำบลหนองบัวใต้   27 มิ.ย. 2561 33
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองบัวใต้   โครงการฝึกอบรมโรงเรียนผู้สูงวัย ห่วงใยสุขภาพ   27 มิ.ย. 2561 27
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งหลวง   ต่อเติมปรับปรุงอาคารพัสดุของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง (กั้นผนังห้องอาคารพัสดุ)   27 มิ.ย. 2561 22
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งกระเชาะ   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลทุ่งกระเชาะ (ครั้งที่ 7 )   27 มิ.ย. 2561 28
<< หน้าแรก...     59      60      61      62     (63)     64      65      66      67     ....หน้าสุดท้าย >> 1776