หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)   2 พ.ย. 2561 25
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองบัวเหนือ   การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพคนพิการ ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2   2 พ.ย. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ระมาด   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562   2 พ.ย. 2561 25
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่ามะม่วง   แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561   2 พ.ย. 2561 29
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่ามะม่วง   ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย หมู่ที่ 3 บ้านหินโค้ว ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   2 พ.ย. 2561 24
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองบัวเหนือ   คู่มือการปฏิบัติงานของ อบต.หนองบัวเหนือ   2 พ.ย. 2561 43
ข่าวกิจกรรม อบต.ตลุกกลางทุ่ง   โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑   2 พ.ย. 2561 35
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองบัวใต้   แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   2 พ.ย. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองบัวใต้   ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ เรื่อง ให้ใช้แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562   2 พ.ย. 2561 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองบัวใต้   คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลหนองบัวใต้   2 พ.ย. 2561 16
<< หน้าแรก...     60      61      62      63     (64)     65      66      67      68     ....หน้าสุดท้าย >> 1937