หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ประชาสัมพันธ์ตารางกำหนดการตรวจสอบแสดงตนผู้สุงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   4 ก.ย. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบแสดงตนผู้สุงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   4 ก.ย. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   4 ก.ย. 2561 15
กิจการสภา อบต.ขะเนจื้อ   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561   4 ก.ย. 2561 12
กิจการสภา อบต.ขะเนจื้อ   ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561   4 ก.ย. 2561 10
ข่าวกิจกรรม อบต.ด่านแม่ละเมา   ประชุมสภาระเบียบวาระ ส4.ค.3   4 ก.ย. 2561 25
ข่าวกิจกรรม อบต.ด่านแม่ละเมา   โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หมู่ที่ 8 บ้านห้วยปลาหลด    4 ก.ย. 2561 14
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   การซ่อมแซมไฟกิ่ง หมู่ที่ ๑ บ้านขุนห้วยนกแล   4 ก.ย. 2561 159
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 ก.ย. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเลื่อนเหล็ก ศพด.ตะละออกา หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก   3 ก.ย. 2561 9
<< หน้าแรก...     61      62      63      64     (65)     66      67      68      69     ....หน้าสุดท้าย >> 1857