หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
กิจการสภา อบต.พระธาตุ   ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑   25 มิ.ย. 2561 25
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   รซ่อมแซมไฟและเปลี่ยนหลอดไฟกิ่งบริเวณหน้าวัด หมู่ที่ 4   25 มิ.ย. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พบพระ   ข่าวประชาสัมพันธ์   25 มิ.ย. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องแคบ   ประกาศ อบต.ช่องแคบ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ สมัยสามัญที่3 ประจำปี พ.ศ.2561   25 มิ.ย. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อทรายเคลือบสารทีมีฟอส ๑% และน้ำยาเคมีพ่นกำจัดยุงและแมลง    25 มิ.ย. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ ประจำปี 2561   23 มิ.ย. 2561 14
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและซ้อมแผนอพยพหนีไฟในสถานที่ราชการ”   22 มิ.ย. 2561 42
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล   22 มิ.ย. 2561 25
ราคากลาง ทต.แม่ตาว   โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนไชยเหนือ หมู่ 6   22 มิ.ย. 2561 29
ราคากลาง ทต.แม่ตาว   โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมบัติ อินทะวาฬ หมู่ 4   22 มิ.ย. 2561 31
<< หน้าแรก...     61      62      63      64     (65)     66      67      68      69     ....หน้าสุดท้าย >> 1772