หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าสายลวด   เทศบาลตำบลท่าสายลวดร่วมกับพัฒนากรอำเภอแม่สอด ได้จัดประชุมกองทุนบทบาทสตรีของตำบลท่าสายลวด   12 ธ.ค. 2561 31
โอนย้าย/รับสมัคร อบต.พระธาตุผาแดง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ประจำปี2562   12 ธ.ค. 2561 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินการโครางการต่อเติมหลังคาหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเล่พร้อมเทคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านท่าเล่ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   12 ธ.ค. 2561 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเล่ หมู่ที่ 5 บ้านท่าเล่ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   12 ธ.ค. 2561 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมหลังคาหน้าอาคารสูนย์พร้อมเทคอนกรีตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเล่ หมู่ที่ 5 บ้านท่าเล่ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 ธ.ค. 2561 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเล่ หมู่ที่ 5 บ้านท่าเล่ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอดมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 ธ.ค. 2561 20
โอนย้าย/รับสมัคร อบต.ป่ามะม่วง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเก็บขยะ   12 ธ.ค. 2561 39
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่จัน   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกล้อทอ หมู่ 2   12 ธ.ค. 2561 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบัวใต้   12 ธ.ค. 2561 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่จัน   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   12 ธ.ค. 2561 27
<< หน้าแรก...     61      62      63      64     (65)     66      67      68      69     ....หน้าสุดท้าย >> 1984