หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
โอนย้าย/รับสมัคร อบต.พระธาตุผาแดง   การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562   17 ธ.ค. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สามหมื่น   แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒   17 ธ.ค. 2561 30
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ และประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2/2561   17 ธ.ค. 2561 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่จัน   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทีจอชี หมู่ 11   17 ธ.ค. 2561 16
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสู่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   17 ธ.ค. 2561 35
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พบพระ   รายงานงบรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561   17 ธ.ค. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง   17 ธ.ค. 2561 29
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงห้องครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเล่ หมู่ที่ 5 บ้านท่าเล่ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   17 ธ.ค. 2561 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงพันห้องรับประทานอาหาร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเล่ หมู่ที่ 5 บ้านท่าล่ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 ธ.ค. 2561 16
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าสายลวด   รอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   17 ธ.ค. 2561 39
<< หน้าแรก...     62      63      64      65     (66)     67      68      69      70     ....หน้าสุดท้าย >> 1990