หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ระมาด   ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   31 ต.ค. 2561 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 ต.ค. 2561 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 ต.ค. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พระธาตุผาแดง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   31 ต.ค. 2561 22
ข่าวกิจกรรม อบต.นาโบสถ์   กิจกรรมจิตอาสาในตำบลนาโบสถ์   31 ต.ค. 2561 31
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ประดาง   สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนตุลาคม 2561   31 ต.ค. 2561 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ประดาง   ประกาศผลผู้ได้รับกาคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 2561   31 ต.ค. 2561 10
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาลตำบลแม่ตาว”   31 ต.ค. 2561 31
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่กุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุเรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นประจำปีงบประมาณ 2561   31 ต.ค. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านตาก   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่อง กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562   31 ต.ค. 2561 38
<< หน้าแรก...     64      65      66      67     (68)     69      70      71      72     ....หน้าสุดท้าย >> 1937