หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองบัวใต้   ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2   29 ต.ค. 2561 12
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองบัวใต้   ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานขอรับเงินอุดหนุน   29 ต.ค. 2561 17
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองบัวใต้   ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาต.หนองบัวใต้ เพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงานประจำปี 2562   29 ต.ค. 2561 15
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   ณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจ   29 ต.ค. 2561 17
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองบัวใต้   ตักบาตรเทโวโรหณะ วัดหนองปรือ ม.1 ตำบลหนองบัวใต้ พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 15 รูป   29 ต.ค. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ระบบฐานข้อมูลด้านการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่   29 ต.ค. 2561 12
กิจการสภา อบต.พระธาตุ   ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑    29 ต.ค. 2561 245
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รวมไทยพัฒนา   ประกาศ กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคัด ประจำปีงบประมาณ 2562 และหลักเณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง   29 ต.ค. 2561 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รวมไทยพัฒนา   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2562 โครงการลาดยางสองชั้น (Double Surface Trealment)   29 ต.ค. 2561 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รวมไทยพัฒนา   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 โครงการก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬา อบต.   29 ต.ค. 2561 8
<< หน้าแรก...     65      66      67      68     (69)     70      71      72      73     ....หน้าสุดท้าย >> 1933