หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุ้มผาง ด้วยในวันที่ 10. กรกฎาคม 2561 ประชุมสภานอกรอบเพื่อปรึกษาหารือเรื่องแผนการปฎิบัติงาน. ในครั้งนี้ค่ะ   16 ก.ค. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   กิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ   16 ก.ค. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑   16 ก.ค. 2561 2
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการดูแลสุขภาพ สุขอนามัยในเด็กระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2561”   16 ก.ค. 2561 8
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “เปิดป้ายโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ตาว”   16 ก.ค. 2561 8
ประกาศสอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุในงานจ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายหลังวัดส้มเกลี้ยง ม.3   13 ก.ค. 2561 9
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุผาแดง   อบต.พระธาตุผาแดง จัดกิจกรรม 1 อปท. 1 ตำบลสะอาด และทำความสะอาด Big cleaning day   13 ก.ค. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑   13 ก.ค. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ด่านแม่ละเมา   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง    13 ก.ค. 2561 15
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ตื่น   วันที่13กรกฎาคม2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นจัดโครงการป้องกันและอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า รักษ์น้ำ)ประจำปี2561 ณ ป่าชุมชนบ้านแพะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์ป่าพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ   13 ก.ค. 2561 10
<< หน้าแรก...     4      5      6      7     (8)     9      10      11      12     ....หน้าสุดท้าย >> 1738