หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พบพระ   องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ที่เกิดจากแบบสัญญากู้ยืมเงอนที่ไม่เป็นมาตรฐาน   7 ธ.ค. 2561 63
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (นายคำปัน) โดยวิธีเฉพาะเจาจง   6 ธ.ค. 2561 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านพะเด๊ะ (นายคำปัน)   6 ธ.ค. 2561 14
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต   6 ธ.ค. 2561 47
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านตาก      6 ธ.ค. 2561 54
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ต้าน   ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ต้าน   6 ธ.ค. 2561 24
VDO วิดิทัศน์ ทต.แม่ตาว   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลแม่ตาวได้เข้าร่วมตรวจสอบตามที่ได้ร้องเรียน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   6 ธ.ค. 2561 67
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองห้วยทราย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 ธ.ค. 2561 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ หมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 ธ.ค. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561   6 ธ.ค. 2561 26
<< หน้าแรก...     69      70      71      72     (73)     74      75      76      77     ....หน้าสุดท้าย >> 1985