หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ย่านรี   องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บ้านป่ายางตก   25 ต.ค. 2561 22
ข่าวกิจกรรม อบต.ขะเนจื้อ   องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   25 ต.ค. 2561 37
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขะเนจื้อ   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561   25 ต.ค. 2561 38
ข่าวกิจกรรม อบต.ย่านรี   องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเพื่อสุขภาวะที่ดี   25 ต.ค. 2561 17
ข่าวกิจกรรม อบต.ย่านรี   องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้านวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   25 ต.ค. 2561 18
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่กลอง   พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ช่วงเย็น)   25 ต.ค. 2561 40
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สามหมื่น   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม โดยทำการปรับระดับผิวดินถนนดินลูกรัง จำนวน 9 สายทาง   24 ต.ค. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ย่านรี   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลย่านรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าปุยตก เปิดรับสมัครเด็กเล็กประจำปีการศึกษา๒๕๖๑   24 ต.ค. 2561 39
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   กิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม   24 ต.ค. 2561 27
ข่าวกิจกรรม อบต.วังจันทร์   วันปิยมหาราช   24 ต.ค. 2561 21
<< หน้าแรก...     71      72      73      74     (75)     76      77      78      79     ....หน้าสุดท้าย >> 1931