หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมบำรุงรักษาป่าชุมชนและปลูกป่า และร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงทำฝายชะลอน้ำและปลูกหญ้าแฝก วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ หมู่ที่ 11 บ้านศรีคีรีรักษ์ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   19 มิ.ย. 2561 36
ข่าวกิจกรรม อบต.ขะเนจื้อ   ร่วมซ่อมแซมถนนสาย 105 (แม่ระมาด - ท่าสองยาง)   19 มิ.ย. 2561 35
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองบัวใต้   สรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560   19 มิ.ย. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พบพระ   การออกปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในเขตเทศบาลตำบลพบพระ   19 มิ.ย. 2561 13
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   สำรวจลูกน้ำยุงลายในชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าไร่   19 มิ.ย. 2561 31
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่จัน   ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเลตองคุ หมู่ 10   19 มิ.ย. 2561 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   อบต.เกาะตะเภา ประกาศสอบราคาจ้างโครงการประเภทอาคาร จำนวน ๓ โครงการ   19 มิ.ย. 2561 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   อบต.เกาะตะเภาประกาศสอบราคาจ้างโครงการประเภทชลประทาน จำนวน ๕ โครงการ   19 มิ.ย. 2561 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่กุ   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังไซโล หมู่ที่ 3 บ้านห้วยผักหละ   18 มิ.ย. 2561 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่กุ   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   18 มิ.ย. 2561 29
<< หน้าแรก...     72      73      74      75     (76)     77      78      79      80     ....หน้าสุดท้าย >> 1774