หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   การประกวด SUPER KIDS ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเจ้า   24 ส.ค. 2561 38
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วังเจ้า   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   24 ส.ค. 2561 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 ส.ค. 2561 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   การเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ระหว่างเดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน ภาคเรีอยที่ 1/2561 จำนวน 69,113 กล่อง   24 ส.ค. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วังเจ้า   ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ   24 ส.ค. 2561 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ   23 ส.ค. 2561 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง   23 ส.ค. 2561 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน ฯ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ส.ค. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๗๕๕๕ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ส.ค. 2561 13
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)   23 ส.ค. 2561 24
<< หน้าแรก...     73      74      75      76     (77)     78      79      80      81     ....หน้าสุดท้าย >> 1858